Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van vv Nieuwe Niedorp gevestigd te Dorpsstraat 215, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634549.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@vvnieuweniedorp.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbal vereniging Nieuwe Niedorp verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
 • (Bank)rekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@vvnieuweniedorp.nl, om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar secretaris@vvnieuweniedorp.nl.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Vv Nieuwe Niedorp verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Het aanmelden bij activiteiten van Vv Nieuwe Niedorp (o.a. pupillenweekend)
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Vv Nieuwe Niedorp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

 

Delen met anderen

Vv Nieuwe Niedorp verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijven als lid van Vv Nieuwe Niedorp naar een andere vereniging te realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.

Vv Nieuwe Niedorp deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van Vv Nieuwe Niedorp voor contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

 

Websitebezoek

De website van vv Nieuwe Niedorp gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvnieuweniedorp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek per email gedaan afkomstig zijn van het emailadres wat bij ons bekend is. Vervolgens zal in een korte email wisseling vast komen te staan dat het verzoek van u komt, dit ter bescherming van uw privacy. Vv Nieuwe Niedorp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Vv Nieuwe Niedorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@vvnieuweniedorp.nl.