Contributies seizoen 2016-2017

Binnenkort zullen de contributiebedragen geïnd worden waarvoor de vereniging gemachtigd is.
Wanneer gekozen is voor betaling in twee keer zal de eerste incasso plaatsvinden in de maand oktober en de tweede in de maand december. Degenen die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort een contributie-acceptgirokaart.
Indien er iets niet klopt in de gegevens (bijvoorbeeld adres) verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de penningmeester.
Via penningmeester@vvnieuweniedorp.nl .