Wijziging spelregels amateurvoetbal en spelregelboek

Op de site van de KNVB staan de nieuwste documenten m.b.t. de spelregels:

http://www.knvb.nl/assist/scheidsrechters/spelregelwijzigingen.

In de documenten staan de aanpassingen toegelicht en hoe er mee om te gaan bij het fluiten:

- samenvatting spelregelwijzigingen arbitrage

- praktische richtlijnen 

Hier staat ook de nieuwste versie van het volledige spelregelboek: http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-13-juli-2016