Sinds het seizoen 2013-2014 is binnen de vereniging een start gemaakt met het opstellen van gedragsregels. De grote media aandacht voor diverse ongeregeldheden bij andere amateurverenigingen vorig seizoen heeft de noodzaak van zulke regels nogmaals aangetoond. 

In het voorjaar heeft het bestuur de nieuwe gedragsregels goedgekeurd en vastgesteld. 

Het bestuur beoogt met het opstellen van deze gedragsregels een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze vereniging gedraagt.

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, ouders, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragsregels te houden. 

De regels zijn terug te vinden op de website onder het kopje 'Informatie'. Gedragsregels en Sancties